Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf

 6 Rhagfyr am 7.30 o'r gloch.

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa, Llanrhystud.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2017:

                                 4 Ionawr                             1 Chwefror

                                 1 Mawrth                             5 Ebrill

                                 10 Mai                                  7 Mehefin                

                                 5 Gorffennaf                        6 Medi                      

                                 4 Hydref                             1 Tachwedd

                                 6 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  10 Mai 2017.

Y mae y cyfarfodydd yn dechrau am 7.30yh yn y gaeaf ond 8.00yh ym misoedd yr hâf.


  

NEXT MEETING

 

6 December  at 7.30pm.

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2017 Meetings:

                                    4 January                        1 February

                                    1 March                           5 April

                                    10 May                              7 June                    

                                    5 July                              6 September                   

                                    4 October                        1 November                   

                                    6 December

Annual General Meeting: 10 May 2017.

Meetings begin at 7.30pm during the winter months and 8.00pm during the summer months.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

 

------------------------