Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf

 11 Gorffennaf am 8.00 o'r gloch.

(nodwch y newid yn y dyddiad )

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa, Llanrhystud.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2018:

                                 3 Ionawr                             7 Chwefror

                                 7 Mawrth                             4 Ebrill

                                 2 Mai                                  6 Mehefin                

                                 4 Gorffennaf                        5 Medi                      

                                 3 Hydref                             7 Tachwedd

                                 5 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  2 Mai 2018.

Y mae y cyfarfodydd yn dechrau am 7.30yh yn y gaeaf ond 8.00yh ym misoedd yr hâf.


  

NEXT MEETING

 

11 July  at 8.00pm.

(note the change of date)

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2018 Meetings:

                                    3 January                        7 February

                                    7 March                           4 April

                                    2 May                              6 June                    

                                    4 July                              5 September                   

                                    3 October                        7 November                   

                                    5 December

Annual General Meeting: 2 May 2018.

Meetings begin at 7.30pm during the winter months and 8.00pm during the summer months.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

 

------------------------

site map | cookie policy | privacy policy