Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

 

 Cyfarfod Nesaf

4 Rhagfyr am 7.30 o'r gloch.

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa, Llanrhystud.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2019:

                                 2 Ionawr                             6 Chwefror

                                 6 Mawrth                            3 Ebrill

                                 1 Mai                                  5 Mehefin                

                                 3 Gorffennaf                        4 Medi                      

                                 2 Hydref                             6 Tachwedd

                                 4 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  1 Mai 2019.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

4 December  at 7.30pm.

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2019 Meetings:

                                    2 January                        6 February

                                    6 March                           3 April

                                    1 May                              5 June                    

                                    3 July                              4 September                   

                                    2 October                        6 November                   

                                    4 December

Annual General Meeting: 1 May 2019.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement