Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf

 1 Tachwedd am 7.30 o'r gloch.

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa, Llanrhystud.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2017:

                                 4 Ionawr                             1 Chwefror

                                 1 Mawrth                             5 Ebrill

                                 10 Mai                                  7 Mehefin                

                                 5 Gorffennaf                        6 Medi                      

                                 4 Hydref                             1 Tachwedd

                                 6 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  10 Mai 2017.

Y mae y cyfarfodydd yn dechrau am 7.30yh yn y gaeaf ond 8.00yh ym misoedd yr hâf.


  

NEXT MEETING

 

1November  at 7.30pm.

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2017 Meetings:

                                    4 January                        1 February

                                    1 March                           5 April

                                    10 May                              7 June                    

                                    5 July                              6 September                   

                                    4 October                        1 November                   

                                    6 December

Annual General Meeting: 10 May 2017.

Meetings begin at 7.30pm during the winter months and 8.00pm during the summer months.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

 

------------------------