Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf

5 Medi am 8.00 o'r gloch.

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa, Llanrhystud.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2018:

                                 3 Ionawr                             7 Chwefror

                                 7 Mawrth                             4 Ebrill

                                 2 Mai                                  6 Mehefin                

                                 4 Gorffennaf                        5 Medi                      

                                 17 Hydref                             7 Tachwedd

                                 5 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  2 Mai 2018.

Y mae y cyfarfodydd yn dechrau am 7.30yh yn y gaeaf ond 8.00yh ym misoedd yr hâf.


  

NEXT MEETING

 

5  September  at 8.00pm.

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2018 Meetings:

                                    3 January                        7 February

                                    7 March                           4 April

                                    2 May                              6 June                    

                                    4 July                              5 September                   

                                  17 October                        7 November                   

                                    5 December

Annual General Meeting: 2 May 2018.

Meetings begin at 7.30pm during the winter months and 8.00pm during the summer months.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

 

------------------------

site map | cookie policy | privacy policy