Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

 

 Cyfarfod Nesaf

17 Gorffennaf am 7.30 o'r gloch.

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa, Llanrhystud.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2019:

                                 2 Ionawr                             6 Chwefror

                                 6 Mawrth                            3 Ebrill

                                 1 Mai                                  5 Mehefin                

                                 3 Gorffennaf                        4 Medi                      

                                 2 Hydref                             6 Tachwedd

                                 4 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  1 Mai 2019.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

17 July  at 7.30pm.

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2019 Meetings:

                                    2 January                        6 February

                                    6 March                           3 April

                                    1 May                              5 June                    

                                    3 July                              4 September                   

                                    2 October                        6 November                   

                                    4 December

Annual General Meeting: 1 May 2019.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

site map | cookie policy | privacy policy