Login

Cadeirydd:         Ceredig Morgan

Is- gadeirydd:    Gwyn Jones

Clerc: Mrs Christine Evans, Diddanle, 5 Heol Isfoel, Llanrhystud, SY23 5BJ

Tel: 01974202048

ebost: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com

website: www.cyngorcymunedllanrhystud.com

    

Cynghorydd | Glyn Davies
Cynghorydd | John Evans
Cynghorydd | Eirwyn Evans
Cynghorydd | Dewi Jones
Cynghorydd | Gwyn Jones
Cynghorydd | Morris Jones
Cynghorydd | Claire Jones
Cynghorydd | Ceredig Morgan
Cynghorydd | Donald Morgan
Cynghorydd | Sharon Richards