Login
21 May 2019
Gwasanaethau Mehefin/June Services

                                              Eglwys Llanrhystud Church                                                      
 

GWASANAETHAU MEHEFIN / JUNE SERVICES

Dydd Sul 2 Mehefin / Sunday 2 June:         Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 16 Mehefin / Sunday 16 June:      Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

 

Gwasanaethau Canol Wythnos

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU / A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR: REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA, THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy