Login
05 January 2018
Gwasanaethau Mis Ionawr/ January Services

 

 

            Eglwys Llanrhystud church                                                         

 

GWASANAETHAU MIS IONAWR / JANUARY SERVICES

Dydd Sul 7 Ionawr / Sunday 7 January -Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

 

Dydd Sul 21 Ionawr / Sunday 21 January -Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

                                                

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb / A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy