Login
Get your free website from Spanglefish

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

Clerc / Swyddog Ariannol Cyfrifol

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr addas ar gyfer y swydd rhan-amser uchod.

Mae sgiliau dwyieithog yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Am fanylion pellach a wnewch chi gysylltu â

Y cadeirydd y Cynghorydd Claire Jones -

                      ebost:    claire_jones1983@outlook.com

Neu Christine Evans  -

                       ebost: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com

Y cais, yn cynnwys llythyr i gefnogi y cais, i’w anfon i’r cadeirydd

Y dyddiad cau ar gyfer y cais yw 21 Awst 2021.

 

Clerk / Responsible Financial Officer

Applications are invited from suitable candidates for the above part-time post.

Bilingual skills are essential for the post.

For further details of the post please contact:

The chair Councillor Claire Jones - Email:  claire_jones1983@outlook.com

Or Christine Evans -  ebost: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com

 The application, containing a letter in support of the application, to be sent to the chair    

Closing date for application is 21 August 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement