Login
Get your free website from Spanglefish

Grŵp Diogelwch Ffyrdd Llanrhystud

Grŵp o wirfoddolwyr o’r gymuned leol a gafodd y dasg gan Gyngor Cymuned Llanrhystud i ymchwilio i atebion posibl i faterion yn ymwneud â diogelwch ffyrdd yn y gymuned, yn enwedig diffyg llwybr diogel i gerddwyr ar hyd Teras Moelifor - yr unig llwybr i gerddwyr i'r ysgol.  Ffurfiwyd y grŵp ym mis Tachwedd 2021.  Dilynwch y dolenni isod er mwyn cael cefndir i'r fater ac i weld gohebiaeth rhwng Cyngor Cymuned Llanrhystud, ar ran y grŵp, a Chyngor Sir Ceredigion.

Cefndir  /  Llythyr CCLl  /  Llythyr PW CSC

Llanrhystud Road Safety Group

A group of volunteers from the local community tasked by Llanrhystud Community Council to investigate possible solutions to issues relating to road safety within the community, in particular the lack of a safe route for pedestrians along Moelifor Terrace - the only route for walkers to the school.  The group was formed in November 2021.  Follow the links below to read a background on the current issue and the correspondance between Llanrhystud Community Council, on behalf of the group, and Ceredigion County Council.

Background  /  Letter from LCC  /  Letter from CCC CEO

Click for Map WikanikoWork from Home
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement