Login
Get your free website from Spanglefish

Cadeirydd:         Gareth FLYNN

Is- gadeirydd:    Iestyn TUDUR-JONES

Clerc: Dr Eifion ROBINSON, Gwynfryn, Pentre Isaf, Llanrhystud, SY23 5DB

Ffon / Tel: 01974 20 08 20

ebost / email: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com

gwefan / website: www.cyngorcymunedllanrhystud.com

    

Cynghorydd | Glyn Davies
Cynghorydd | John Evans
Councillor | Mr Gareth Flynn
Councillor | Mr Charles GREEN
Cynghorydd | Gwyn Jones
Cynghorydd | Morris Jones
Cynghorydd | Donald Morgan


Cynrychioli ward Haminiog
Cynghorydd | Sharon Richards
Councillor | Iestyn TUDUR-JONES
Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement