Login

 

 

09 September 2018Gwasanaethau Hydref / October Sevices

                      Eglwys Llanrhystud Church                                                     

 

       GWASANAETHAU HYDREF / OCTOBER SERVICES

            Dydd Sul 7 Hydref / Sunday 7 October

Gwasanaeth y Cynhaeaf i’r Teulu   / Family Harvest Service  

                   am 10.30yb /at 10.30am.

            Dydd Sul 21 Hydref / Sunday 21 October

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am                                              

 

     GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

     A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

                    CROESO / WELCOME

                        FICER / VICAR

           REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

     THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

                       (01974 202 336)

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement