Login

 

 

28 October 2018Gwasanaethau Tachwedd/November Services

Eglwys Llanrhystud Church                             

GWASANAETHAU TACHWEDD / NOVEMBER SERVICES

 

Dydd Sul 4 Tachwedd / Sunday 4 November

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb  / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 18 Tachwedd / Sunday 18 November

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement