Login

 

 

26 November 2018Gwasanaethau Rhagfyr/ December Services

Eglwys Llanrhystud Church

                                                Dydd Sul 2 Rhagfyr / Sunday 2 December

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb     / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 16 Rhagfyr / Sunday 16 December

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

 

 Noswyl y Nadolig 24 Rhagfyr / Christmas Eve December24

Cymun Bendigiad am 7.30yh / Holy Communion at 7.30pm.

 

Dydd Sul 31 Rhagfyr / Sunday 31 December

Addoliad Boreol am 10.00yb /Morning Worship at 10.00am

 

Gwasanaethau Canol Wythnos

Dydd Llun 17 Rhagfyr Cristingl Ysgol Myfenydd  am 6.30yh

Monday 17 December Christingle Ysgol Myfenydd at 6.30pm

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement