Login
13 November 2019
Gwasanaethau Rhagfyr / December Services

EGLWYS LLANRHYSTUD CHURCH

GWASANAETHAU RHAGFYR / DECEMBER SERVICES

Dydd Sul 1 Rhagfyr / Sunday 1 December Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

Dydd Sul 15 Rhagfyr am 10.00yb/ Sunday 15 December at 10.00am Cymun Bendigaid / Holy Communion

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr / Tuesday 24 December Cymun Bendigaid am 7.30yh / Holy Communion at 7.30pm

Gwasanaeth Canol Wythnos GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

CROESO / WELCOME

FICER / VICAR: REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA, THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD (01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement