Login
29 February 2020
Gwasanaethau Mawrth / March Services

GWASANAETHAU MAWRTH / MARCH SERVICES

Dydd Sul 1 Mawrth / Sunday 1 March

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 15 Mawrth am 10.00yb/ Sunday 15 March at 10.00am

Cymun Bendigaid / Holy Communion

 

Gwasanaeth Canol Wythnos                                              

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR: REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE,

LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement