Login
07 May 2020
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / AGM

 Yn ol rheoliadau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a ddaeth i rym ar 22Ebrill 2020 ni fydd angen i Gynghorau Cymuned gynnal eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym Mis Mai gellir ei gynnal ar unrhyw ddyddiad yn 2020 fel penderfynir gan Clerc y Cyngor. Dyddiad i'w benderfynu

                                                     -------------------------------------------

According to new regulations issued by the Welsh Government which came into force on th 22nd April2020 Councils will not need to hold their AGM in May. It can be held on any date in 2020 as determined by the Clerk of the Council. Date will be determined later.

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement