Login
20 October 2020
Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad

                                CYNGOR CYMUNED LLANRHYSTUD

                        HYSBYSIAD O GWBLHAU'R ARCHWILIAD
                       Blwyddyn gyfrifon a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
                     Adran 29 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
                           Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014
  
1.   Dyddiad yr Hysbysiad                        21  /  Hydref…/   2020.

    2.   Hysbysiad
Mae'r Archwiliad o Gyfrifon y Cyngor ar gyfer y flwyddyn uchod wedi'i gwblhau ar 
……13 Hydref 2020  gan Grant Thornton UK LLP dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  
    3.    Cyhoeddi'r Cyfrifon.
Mae copi o'r Datganiad Cyfrifon a Thystysgrif ac Adroddiad yr Archwilydd arno wedi'i gyhoeddi. 

    

4.    Hawliau Etholwr Llywodraeth Leol
Gall Etholwr Llywodraeth Leol ar gyfer y Sir gael, archwilio neu gymryd copi o'r Datganiad Cyfrifon a Thystysgrif ac Adroddiad yr Archwilydd drwy drefniant â'r Clerc yn y cyfeiriad ac ar yr adegau a nodir isod. Rhoddir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol ar ôl i ni dderbyn taliad o £1.00…. am bob copi o'r Ffurflen Flynyddol.

    5.   Diwrnodau ac adegau y bydd y dogfennau ar gael
                 Llun i Gwenwr
                   10yb i 5yw
                21 Hydref – 9 Tachwedd


    6.   Y gellir archwilio neu brynu'r Dogfennau
                  Gan fonio 01974 202 048

   7.   Llofnod ac enw'r unigolion sy'n rhoi Hysbysiad ar ran y Cyngor…Christine Evans…Clerc 


Rhaid arddangos yr Hysbysiad hwn am 14 diwrnod.
 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement