Login
05 February 2021
Sedd Wag /Vacancy

Y mae un sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar Gyngor Cymuned Llanrhystud Ward Haminiog.

Gweler yr Hysbysiad Cyhoeddus isod am fanylion:

 

There is a vacancy for 1 Councillor on Llanrhystud Community Council Haminiog Ward.

See public notice for details.

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement