Login
27 May 2021
Hysbysiad o Gyfethol / Notice of Co-option

Y mae  Hysbysiad o gyfethol i'r sedd wag ar Gyngor Cymuned Llanrhystud Ward Haminiog ar hysbysfwrdd y pentref ac ar y wefan ( tudalen Diweddaraf). Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol, neu eisiau rhagor o wybodaeth ynglyn a rol Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch a'r clerc ar 01974 202 048 cyn 24/06/2021

The notice of co-option for the vacant seat on Llanrhystud Community Council Haminiog Ward can be found on the village noticeboard and the council's website (Latest Page). If you wish to be considered for co-option or want more information regarding the role of community councillors, please contact the clerc on 01974 202048.

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement