Login
03 May 2015
Services at Llanrhystud Church in May

                           GWASANAETHAU MIS MAI / SERVICES FOR MAY

                                              am / at 10.00 am

 

                        3 Mai / 3 May:             Boreol Weddi / Morning Prayer

                      17 Mai / 17 May:           Cymun Bendigaid / Holy Communion

 

                     GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

                    A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

              MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG ALL SERVICES ARE BILINGUAL .

 

                                                     CROESO / WELCOME

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement