Login
29 October 2015
November Services at Llanrhystud Church

      Gwasanaethau Dydd Sul Sunday Service am/at 10.00am

1 Tachwedd /  1 November am 10.00am - Boreol Weddi / Morning Prayer

15 Tachwedd /  15 November - Cymun Bendigaid / Holy Communion

29 Tachwedd / 29 November - Gwasanaeth Adfent / Advent Service

   

       Gwasanaethau Canol Wythnos / Mid Week Services

Dydd mercher 11 Tachwedd / Wednesday 11 November at 10.55am yn y Neuadd Goffa / in the Memorial Hall

  Gwasanaeth Cofio /Remembrance Service

Gwasanaeth Gweddi bob dydd Iau am 10yb / A service of Prayer every Thursday at 10am.

 

Mae bob gwasanaeth yn ddwyieithog / All services are bilingual.

Croeso / Welcome

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement