Login
03 December 2015
December Services at Llanrhystud Church

                                                     

GWASANAETHAU MIS RHAGFYR / SERVICES FOR DECEMBER

 6 Rhagfyr  / 6 December:    Boreol Weddi / Morning Prayer at 10.0am.

13 Rhagfyr / 13 December: Gwasanaeth Carolau Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am 3.00yh

                                       / The National Trust Carol Service at 3.00pm

14 Rhagfyr / 14 December:  Gwasanaeth Cristingl / Christingle Service at 6.30pm

                                ( gyda plant Ysgol Myfenydd / with the children of Ysgol Myfenydd)

20 Rhagfyr / 20 December:    Cymun Bendigaid / Holy Communion am/ at 10.00am.

24 Rhagfyr / 24 December:    Cymun Nadolig / Christmas Communiom

 

 GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

                                     CROESO  / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement