Login
18 November 2015
Ffair Nadolig / Christmas Fayre

Ffair Nadolig Eglwys y Plwyf Llanrhystud Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr yn y Neuadd Goffa am 2.o'r gloch

Sion Corn: Raffl: Cacennau: Craftiau: Tombola: Bric a Brac: Lluniaeth: Cornel Plant

Mynediad: Oedolion £1.00, plant am ddim

 

 Llanrhystud Parish Church's Christmas Fayre on Saturday 5 December in the Memorial Hall at 2.00pm 

Father Christmas: Raffle: Cakes: Crafts: Tombola: Bric a Brac: Refreshments: Children's Corner

 Entrance: Adults £1.00, Children Free

                                      CROESO  - WELCOME

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement