Login
07 January 2016
January Services in Llanrhystud Church

 Gwasanaethau Dydd Sul Sunday Service am/at 10.00am

3 Ionawr /  3 January - Gwasanaeth yr Ystwyll / Epiphany Service

17 Ionawr /  17 January - Cymun Bendigaid / Holy Communion

   

       Gwasanaethau Canol Wythnos / Mid Week Services

Gwasanaeth Gweddi bob dydd Iau am 10yb / A service of Prayer every Thursday at 10am.

 

Mae bob gwasanaeth yn ddwyieithog / All services are bilingual.

Croeso Cynnes / Welcome

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement