Login
06 February 2016
February Services at Llanrhystud Church

7 Chwefror / 7 February

Boreol Weddi am 10.00yb/ Morning Prayer at 10.00am.

14 Chwefror / 14 February

Cymun Bendigaid am 10.00am / Holy Communion at 10.00am.

    

 GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement