Login
03 March 2016
March Services at Llanrhystud Church

GWASANAETHAU MIS MAWRTH / SERVICES FOR MARCH

 

Dydd Sul 6 Mawrth / Sunday 6 March: Boreol Weddi am 10.00yb/ Morning Prayer at 10.00am.

Dydd Sul 20 Mawrth / Sunday 20 March: Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

Dydd Gwener 25 Mawrth /Friday 25 March: Gwasanaeth y Groglith am 10.00yb / Good Friday Service at 10.00am

Dydd Sul 27 Mawrth / Sunday 27 March: Cymun y Pasg am 11.00yb / Easter Communion at 11.00am

 

 GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement