Login
02 October 2016
October Services at Llanrhystud Church

 

Dydd Sul 2 Hydref / Sunday 2 October 

Gwasanaeth Teulu  i'r Cynhaeaf am 10.30yb / Family harvest Service at 10.30am.

Dydd Sul 16 Hydref / Sunday 16 October

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

 

 GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement