Login
08 August 2016
August Services at Llanrhystud Church

Dydd Sul 7 Awst / Sunday 7 August

Boreol Weddi am 10.00yb / Morning Prayer at 10.00am.

Dydd Sul 21 Awst/ Sunday 21 August

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.                                                  

 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement