Login
30 December 2016
Llanrhystud Church January Services

Gwasanaethau y Sul / Sunday Services

Dydd Sul 1 Ionawr / Sunday 1 January

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

Dydd Sul 15 Ionawr / Sunday 15 January

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

Dydd Sul 29 Ionawr / Sunday 29 January

Cymun Bendigaid am  10.00yb / Holy Communion at 10.00am.                                               

 

Canol Wythnos / Mid week    

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

                                CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement