Login
03 February 2017
February Services Llanrhystud Church

                                               

GWASANAETHAU CHWEFROR /  FEBRUARY SERVICES

 

Dydd Sul 5 Chwefror / Sunday 5 February

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 19 Chwefror / Sunday 19 February

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am                                             

 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00a

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement