Login
02 March 2017
March Services Llanrhystud Church

            Gwasanaethau Mawrth / March Services

              Dydd Sul 5 Mawrth / Sunday 5 March

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

              Dydd Sul 19 Mawrth / Sunday 19 March

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.                                                

 

 GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

                         CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement