Login
01 April 2017
Gwasanaethau Ebrill / April Services

Dydd Sul 2 Ebrill / Sunday 2 April

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Iau 13 Ebrill / Thursday 13 April

 Dydd Iau Cablyd am 7.00yh / Maundy Thursday at 7.00pm

 

Dydd Sul  16 Ebrill / Sunday 16 April

Cymun y Pasg am 10.00yb / Easter Communion at 10.00pm 

                                           

 GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement