Login
Get your free website from Spanglefish
07 May 2017
Gwasanaethau Mai/ May Services

Eglwys Llanrhystud church                                                      

GWASANAETHAU MIS MAI / MAY SERVICES

Dydd Sul 7 Mai / Sunday 7 May : Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

Dydd Sul  21 Mai / Sunday 21 May :Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

                                        

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR: REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA, THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

                                        (01974 202 336)

 

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement