Login
03 June 2017
Gwasanaethau Mehefin / June Services

                                       

GWASANAETHAU MIS MEHEFIN EGLWYS LLANRHYSTUD / JUNE SERVICES at LLANRHYSTUD CHURCH

Dydd Sul 4 Mehefin / Sunday 4 June

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

Dydd Sul  18 Mehefin / Sunday 18 June

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement