Login
Get your free website from Spanglefish
29 June 2017
Gwasanaethau Gorffennaf/July Services Llanrhystud Church

                   Eglwys Llanrhystud Church                                                   

GWASANAETHAU MIS GORFFENNAF / JULY SERVICES

Dydd Sul 2 Gorffennaf / Sunday 2 July

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am

Dydd Sul 16 Gorffennaf / Sunday 16 July

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

                                           Canl Wythnos / Mid Week 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL

                             CROESO / WELCOME

 

 

 

 

 

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement