Login
06 August 2017
Gwasanaethau Mis Awst/ August Services in Llanrhystud Church

6ed  Awst / 6th August: 10am: Gwasanaeth Teulu/ Family Service

20ed Awst / 20th August: 10am: Cymun Bendigaid / Holy Communion

 

Gwasanaeth Gweddi pob Dydd Iau am10.00yb / Prayer Sevice every Thursday at 10.00am

  

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement