Login
Get your free website from Spanglefish
04 November 2017
Gwasanaethau Mis Tachwedd / November Services

Eglwys Llanrhystud Church                                                     

GWASANAETHAU MIS TACHWEDD / NOVEMBER SERVICES

Dydd Sul 5 Tachwedd / Sunday 5 November

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

 

Dydd Sul 19 Tachwedd / Sunday 19 November

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00a                                               

 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

 

 

 

 

Click for Map WikanikoWork from Home
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement