Login
03 December 2017
Gwasanaethau Rhagfyr / December Services

EGLWYS LLANRHYSTUD CHURCH

GWASANAETHAU MIS RHAGFYR / DECEMBER SERVICES

 

Dydd Sul 3 Rhagfyr / Sunday 3 December

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

 

Dydd Sul 17 Rhagfyr / Sunday 17 December

Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am.

 

Dydd Sul 24 Rhagfyr / Sunday 24 December

Cymun Nadolig am 7.30pm / Christmas Communion at 7.30pm                                                 

 

MID WEEK SERVICE

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.    

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement