Login
05 March 2018
HYFFORDDIANT DIFFIBRILWR/ DIFFIBRILATOR TRAINING

HYFFORDDIANT DIFFIBRILWR/ DIFFIBRILATOR TRAINING

Neuadd Goffa Llanrhystud / Llanrhystud Memorial Hall

Mawrth 14 2018 /March 14 2018

7.30yh /7.30pm

Mynediad am ddim/ Free entry

Hyfforddwr/Trainer

Mr. Nick Aitken: (or elusen Calonnau Cymru / from the charity Welsh Hearts)

Dewch i weld sut i ddefnyddio y diffibrilwr / Come to see how to use a diffibrilator

Croeso i bawb / All Welcome

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement