Login
29 March 2018
Gwasanaethau Ebrill / April Services

       Eglwys Llanrhystud Church                                                    

GWASANAETHAU MIS EBRILL / APRIL SERVICES

            Sul y Pasg 1 Ebrill / Easter Sunday 1 April

   Cymun Bendigaid at 11.00yb / Holy Communion at 11.00am

             Dydd Sul 15 Ebrill / Sunday 15 April

   Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

             Dydd Sul 29 Ebrill / Sunday 29 April

  Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

                                               

  GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

  A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am 

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

                      CROESO / WELCOME

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement