Login
09 May 2018
Gwasanaethau Mis Mai / May Services

        Eglwys Llanrhystud church                                                    
 

       GWASANAETHAU MIS MAI / MAY SERVICE

              Dydd Sul 6 Mai / Sunday 6 May

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

              Dydd Sul 20 Mai / Sunday 20 May

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am                                                

 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

             CROESO / WELCOME

              

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement