Login
01 June 2018
Gwasanaethau Mehefin / June Services

                Eglwys Llanrhystud church

                                 GWASANAETHAU MIS MEHEFIN / JUNE SERVICES

 

Dydd Sul 3 Mehefin / Sunday 3 June

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

 

Dydd Sul 17 Mehefin / Sunday 17 June

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL
 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement