Login
29 June 2018
Gwasanaethau Gorffennaf / July Services

                                      Eglwys Llanrhystud Church                                                     
 

GWASANAETHAU GORFFENNAF / JULY SERVICES       

           Dydd Sul 1 Gorffennaf / Sunday 1 July

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

           Dydd Sul 15 Gorffennaf / Sunday 15 July

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

                                               

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOMe

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement