Login
23 July 2018
Gwasanaethau Awst/ August Services

Eglwys Llanrhystud Church

                                                       GWASANAETHAU AWST / AUGUST SERVICES

Dydd Sul 5 Awst / Sunday 5 August

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

Dydd Sul 19 Awst / Sunday 19 August

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

CROESO / WELCOME

 

 

 

 

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement