Login
23 August 2018
Gwasanaethau Mis Medi/ September Services

                     Eglwys Llanrhystud Church                                                     

        GWASANAETHAU MEDI / SEPTEMBER SERVICES

           Dydd Sul 2 Medi / Sunday 2 September

Gwasanaeth Teulu  am 10.00yb / Family Service  at 10.00am.

 

           Dydd Sul 16 Medi / Sunday 16 September

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

                                                 

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

                          CROESO / WELCOME

                              FICER / VICAR

                    REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

           THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD 

                            (01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement