Login
30 August 2019
Gwasanaethau Mis Medi / September Services

Eglwys Llanrhystud Church                                                   

GWASANAETHAU MEDI / SEPTEMBER SERVICES

Dydd Sul 1 Medi / Sunday 1 September

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am.

 

Dydd Sul 15 Medi / Sunday 15 September

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

 

Gwasanaeth Canol Wythnos                                                

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement