Login
Get your free website from Spanglefish

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf 

10 Awst am 7.30yh.

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

 

Cyfarfodydd 2022:

                                 5 Ionawr                            2 Chwefror

                                 2 Mawrth                           Ebrill - dim cyfarfod

                                 Mai - CCB, isod                  1 Mehefin                

                                 6 Gorffennaf                       10 Awst                  

                                 7 Medi                                5 Hydref

                                 2 Tachwedd                        7 Rhagfyr  

 

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  11 Mai 2022.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

10 August at 7.30pm.

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

 

Dates for 2022 Meetings:

                                    5 January                        2 February

                                    2 March                           April - No meeting

                                    May - AGM, below            1 June                    

                                    6 July                              10 August 

                                    7 September                       5 October                  

                                    2 November                    7 December

 

Annual General Meeting: 11 May 2022.

All meetings begin at 7.30pm.

 

                       The meetings are open and    

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement