Login
Get your free website from Spanglefish

NODWCH
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned am 19:30 dydd Mercher 7fed o Fehefin yn Neuadd Eglwys Llanddeiniol.
Mae croeso i bawb.

PLEASE NOTE
The next Community Council meeting will be held at 19:30 on Wednesday 7th of June at Llanddeiniol Church Hall.
Everyone is welcome. 

 

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf 

yn unol â'r amserlen isod, am 7.30yh.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg

 

Cyfarfodydd 2023:

                                 4 Ionawr                           1 Chwefror

                                 1 Mawrth                           5 Ebrill

                                 Mai - CBCC, isod                  7 Mehefin                

                                 6 Gorffennaf                      Awst - dim cyfarfod

                                 6 Medi                               5 Hydref

                                 2 Tachwedd                       6 Rhagfyr  

 

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned:  04 Mai 2023 yn Neuadd Goffa Llanrhystud.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

as per schedule below, at 7.30pm.

The meetings are conducted through the medium of Welsh and English.

 

Dates for 2023 Meetings:

                                    4 January                        1 February

                                    1 March                           5 April

                                    May - AMCC, below            7 June                    

                                    6 July                              August - no meeting

                                    6 September                    5 October                  

                                    2 November                     6 December

 

Annual Meeting of the Community Council: 04 May 2023 at Llanrhystud Memorial Hall.

All meetings begin at 7.30pm.

 

                       The meetings are open and    

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

Click for Map WikanikoWork from Home
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement