Login
Get your free website from Spanglefish

NODWCH
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned am 19:30 dydd Mercher 2il Tachwedd yn Neuadd Eglwys Llanddeiniol.
Mae croeso i bawb.

PLEASE NOTE
The next Community Council meeting will be held at 19:30 on Wednesday 2nd November at Llanddeiniol Church Hall.
Everyone is welcome. 

 

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf 

yn unol â'r amserlen isod, am 7.30yh.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg

 

Cyfarfodydd 2022:

                                 5 Ionawr                            2 Chwefror

                                 2 Mawrth                           Ebrill - dim cyfarfod

                                 Mai - CCB, isod                  1 Mehefin                

                                 6 Gorffennaf                       10 Awst                  

                                 7 Medi                                5 Hydref

                                 2 Tachwedd                        7 Rhagfyr  

 

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  11 Mai 2022.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

as per schedule below, at 7.30pm.

The meetings are conducted through the medium of Welsh and English.

 

Dates for 2022 Meetings:

                                    5 January                        2 February

                                    2 March                           April - No meeting

                                    May - AGM, below            1 June                    

                                    6 July                              10 August 

                                    7 September                       5 October                  

                                    2 November                    7 December

 

Annual General Meeting: 11 May 2022.

All meetings begin at 7.30pm.

 

                       The meetings are open and    

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement