Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

 Cyfarfod Nesaf

7 Hydref 2020

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2020:

                                 8 Ionawr                             5 Chwefror

                                 4 Mawrth                            1 Ebrill

                                 13 Mai                                  3 Mehefin                

                                 1 Gorffennaf                        2 Medi                      

                                 7 Hydref                             4 Tachwedd

                                 2 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  13 Mai 2020.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

7 October2020

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2020 Meetings:

                                    8 January                        5 February

                                    4 March                           1 April

                                    13 May                              3 June                    

                                    1 July                              2 September                   

                                    7 October                        4 November                   

                                    2 December

Annual General Meeting: 13 May 2020.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

Click for Map

Diweddariad/Update - Cronfa Uwchraddio Band Eang / Broadband Upgrade Fund

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement