Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf 

28 Gorffennaf am 7.30yh.

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2021:

                                 6 Ionawr (dim cyfarfod)     3 Chwefror(dim cyfarfod)

                                 24 Mawrth                            7 Ebrill (dim cyfarfod)

                                 12 Mai                                  2 Mehefin                

                                 7 Gorffennaf                       1 Medi                      

                                 6 Hydref                             3 Tachwedd

                                 1 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  12 Mai 2021.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

28 July 2021at 7.30pm.

 

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2021 Meetings:

                                    6 January(no meeting)     3 February(no meeting)

                                    24 March                           7 April (no meeting)

                                    12 May                              2 June                    

                                    7 July                              1 September                   

                                    6 October                        3 November                   

                                    1 December

Annual General Meeting: 12 May 2021.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and    

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement