Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

Cyfarfod Nesaf 

1 Rhagfyr am 7.30yh.

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2021:

                                 6 Ionawr (dim cyfarfod)     3 Chwefror(dim cyfarfod)

                                 24 Mawrth                            7 Ebrill (dim cyfarfod)

                                 12 Mai                                  2 Mehefin                

                                 7 Gorffennaf                       1 Medi                      

                                 6 Hydref                             3 Tachwedd

                                 1 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  12 Mai 2021.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

1 December 2021 at 7.30pm.

 

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2021 Meetings:

                                    6 January(no meeting)     3 February(no meeting)

                                    24 March                           7 April (no meeting)

                                    12 May                              2 June                    

                                    7 July                              1 September                   

                                    6 October                        3 November                   

                                    1 December

Annual General Meeting: 12 May 2021.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and    

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement