Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

 Cyfarfod Nesaf

3 Chwefror 2021wedi ei ganslo

 

 

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2021:

                                 6 Ionawr                             3 Chwefror

                                 3 Mawrth                            7 Ebrill

                                 5 Mai                                  2 Mehefin                

                                 7 Gorffennaf                       1 Medi                      

                                 6 Hydref                             3 Tachwedd

                                 1 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  5 Mai 2021.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

3 February 2021has been cancelled

 

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2021 Meetings:

                                    6 January                         3 February

                                    3 March                           7 April

                                    5 May                              2 June                    

                                    7 July                              1 September                   

                                    6 October                        3 November                   

                                    1 December

Annual General Meeting: 5 May 2021.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement