Login

Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council

 

 Cyfarfod Nesaf

wedi ei ohirio oherwydd rheoliadau coronofirws.

Y mae Cyngor Cymuned Llanrhystud yn cyfarfod yn Neuadd Goffa.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2020:

                                 8 Ionawr                             5 Chwefror

                                 4 Mawrth                            1 Ebrill

                                 13 Mai                                  3 Mehefin                

                                 1 Gorffennaf                        2 Medi                      

                                 7 Hydref                             4 Tachwedd

                                 2 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  13 Mai 2020.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.30yh.


  

 NEXT MEETING

has been postponed due to coronovirus regulations

 

Llanrhystud Community Council meets at Llanrhystud Memorial Hall.

The meetings are conducted through the medium of Welsh.

Dates for 2020 Meetings:

                                    8 January                        5 February

                                    4 March                           1 April

                                    13 May                              3 June                    

                                    1 July                              2 September                   

                                    7 October                        4 November                   

                                    2 December

Annual General Meeting: 13 May 2020.

All meetings begin at 7.30pm.

                       The meetings are open and     

                            everyone is welcome.

                                                    -----------------------

Privacy Policy/ Polisi Preifatrwydd

Click for Map

Diweddariad/Update - Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad / Notice of Conclusion of Audit

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement