Login

 

 

28 September 2019Gwasanaethau Tachwedd / November Services

Eglwys Llanrhystud Church                                                   

GWASANAETHAU TACHWEDD / NOVEMBER SERVICES

Dydd Sul 3 Tachwedd / Sunday 3 November

Gwasanaeth Teulu am 10.30yb / Family  Service at 10.0am.

Dydd Llun 11 Tachwedd Gwasanaeth Cofio yn y Neuadd Goffa am 11 o'gloch / Monday 11 November Remembrance Service in the Memorial Hall at 11.00am.

 

Dydd Sul 17 Tachwedd / Sunday 17 November

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

 

Gwasanaeth Canol Wythnos                                                

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

 

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement