Login

 

 

26 July 2020Eisiau Gwirfoddolwyr / Wanted Volunteers

 

Gwirfoddolwr eisiau i helpu adaladu gardd bywyd gwyllt efo swyddog o Keep Wales Tidy.

Mae Cyngor Cymuned Llanrhystud wedi derbyn pecyn i wneud gardd bywyd gwyllt.

Rhan 1 o'r prosiect yw adaladu a phlannu hadau mewn 'raised bed' a gosod blychau adar a blychau cynefinoedd.

Os oes rhywun a diddordeb i fod yn wirfoddolwr i wneud hyn neu os ydych am ragor o wybodaeth cysylltwch a'r clerc ar 01974202048 neu ar ebost clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com

 

Wanted a volunteer to help build a wildlife garden together with an officer of Keep Wales Tidy under strict social distancing rules.

Llanrhystud Community Council has received a package to make a Wild Life Garden. Phase 1 of the project is to build and plant the raised bed and to put up bird boxes and habitat boxes.

If someone has an interest to be a volunteer project manager please contact the clerk (Christine Evans) or if you would like further information on 01974202048 or by email on clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com.

Diolch / Thank You

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement