Login

 

 

19 December 2018Gwasanaethau Ionawr / January Services

Eglwys Llanrhystud Church                                                       

GWASANAETHAU IONAWR / JANUARY SERVICES

Dydd Sul 6 Ionawr / Sunday 6 January

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb     / Family Service at 10.00am.

Dydd Sul 20 Ionawr / Sunday 20 January

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

Gwasanaethau Canol Wythnos                                            

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

 

CROESO / WELCOME

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

(01974 202 336)

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement