Login

 

 

05 April 2019Cyfarfod Blynyddol/ AGM

 

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned Llanrhystud              Llanrhystud Community Council

                         yn                                                               Annual General meeting

       Neuadd Goffa Llanrhystud                                           in the Memorial Hall, Llanrhystud

             am 7.30 o’r gloch                                                            at 7.30pm        

      Dydd Mercher 1af Mai 2019                                               Wednesday 1st May  2019

               Croeso i Bawb                                                                All Welcome

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement