Login
25 April 2019
Gwasanaethau Mai/ May Services

      Eglwys Llanrhystud Church                                                           

GWASANAETHAU MAI / MAY SERVICES

Dydd Sul 5 Mai / Sunday 5 May

Gwasanaeth Teulu am 10.00yb / Family Service at 10.00am

 

Dydd Sul 19 Mai / Sunday 19 May

 Cymun Bendigaid am 10.00yb / Holy Communion at 10.00am

 

Dydd Iau’r Dyrchafael 30 Mai / Ascension Day 30 May

Cymun Bendigaid am 7.30yh / Holy Communion at 7.30pm

                 Gwasanaethau Canol Wythnos                                              

GWASANAETH GWEDDI yn yr eglwys pob dydd IAU am 10.00yb

A SERVICE OF PRAYER in the church each THURSDAY at 10.00am

 

MAE POB GWASANAETH YN DDWYIEITHOG /ALL SERVICES ARE BILINGUAL.

CROESO / WELCOME

FICER / VICAR

REVD JULIAN W SMITH, BSc, BA,

THE VICARAGE, MAES WYRE, LLANRHYSTUD

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement